Nico van Cassel overleden

12-02-2018

In memoriam Nico van Cassel

 
 
22 juli 1930 - 7 februari 2018
 
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Nico van Cassel, mede-oprichter en erelid van Docos tafeltennis, tevens Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was 87 jaar. 

Nico heeft samen met enkele vrienden in 1951 aan de wieg gestaan van de huidige vereniging Docos tafeltennis. Op 1 mei 1951 werd de vereniging officieel opgericht en had toen slechts 10 leden. 

In die tijd kwam Nico met enkele anderen in de kantine van Docos voetbal in aanraking met de sport tafeltennis. Wanneer voetballen niet mogelijk was vanwege de gesteldheid van de velden werd tafeltennis het nieuwe tijdverdrijf. Door de aanzienlijke belangstelling voor deze tak van sport was de kantine van Docos voetbal snel te klein om deze sport serieus te kunnen uitoefenen. 

Na de officiële oprichting van de vereniging nam Docos tafeltennis afscheid van Docos voetbal en vertrok de club naar een nieuw onderkomen. Dit werd uiteindelijk een gymzaal aan de Potgieterlaan. In 1973 verhuisde de vereniging naar de Groenesteeg en in 1984 nam Docos tafeltennis zijn intrek in het huidige tafeltenniscentrum aan de Hoge Morsweg.

Bij al deze verhuizingen was Nico nauw betrokken, maar niet alleen bij de verhuizingen.

Nico heeft bij de tafeltennisvereniging vrijwel alle denkbare bestuursfuncties bekleed, van secretaris, wedstrijdsecretaris en penningmeester tot interim-voorzitter. Ook is hij vele jaren actief geweest als trainer van de recreanten en verzorgde hij in die hoedanigheid ook uitwisselingen met omliggende verenigingen. Tot aan zijn overlijden was Nico nog steeds actief als lid van de barcommissie. Samen met zijn vrouw Ria droeg hij niet alleen zorg voor het reilen en zeilen van de bar, maar ook voor het onderhoud van de gehele accommodatie. 

Nico was een echte verenigingsman. Nooit deed iemand een vergeefs beroep op hem. 

De leden en het bestuur van Docos tafeltennis zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht. Wij zullen hem missen en wensen Ria en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dragen.
 
Namens het bestuur van Docos tafeltennis,
Ferry Veijgen, penningmeester 
 

 
 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 14 februari 2018 om 15:00 uur in de aula 'Jan Steen' van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.
 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium

 

Bericht geplaatst door: Ferry Veijgen.

Naar berichtenoverzicht