Alle tafeltennisactiviteiten opgeschort bij Docos

13-03-2020

Het bestuur van Docos tafeltennis heeft besloten om alle activiteiten bij de vereniging per direct op te schorten tot en met 28 april 2020 (Update per 31 maart). Afhankelijk van de situatie kan deze periode verlengd worden.

Dit betekent dat o.a. alle wedstrijden, alle trainingen, Sport Overdag, het vrij spelen op zondag en de vrije speelavonden geen doorgang meer vinden.

Daarnaast verzoeken wij met klem om niet naar de vereniging te komen als je enige symptomen vertoont die kunnen wijzen op het coronavirus, ook na deze periode. Neusverkoudheid, hoesten en koorts zijn dergelijke symptomen.

Verder adviseren we om niet aan oefenwedstrijden bij andere verenigingen deel te nemen. Voor de duidelijkheid: het organiseren van dergelijke wedstrijden bij Docos tafeltennis is niet toegestaan.

Het bestuur geeft met deze maatregelen gehoor aan de oproep van het kabinet en het advies van het NOC*NSF. Dit advies luidt als volgt:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten - waaronder sportwedstrijden – tot en met 31 maart af te gelasten. (red.) Inmiddels is deze datum gewijzigd in 28 april 2020)

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 31 maart. - Deze datum is inmiddels aangepast in 28 april 2020 (red.).

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart. - Deze datum is inmiddels aangepast in 28 april 2020 (red.).

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

Als je vragen hebt over deze maatregelen, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.


Namens het bestuur van Docos tafeltennis,
Sebastiaan Veijgen, voorzitter

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht