Van de voorzitter

07-05-2020

Beste leden,

Ik hoop dat iedereen nog steeds in goede gezondheid is. Ik begrijp dat iedereen zit te popelen om weer te gaan tafeltennissen bij Docos. Helaas kunnen we dat nu nog niet doen.

Woensdagavond heeft het kabinet een verruiming van de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus bekend gemaakt. Het buiten sporten wordt voor iedereen toegestaan. Echter in de zaal sporten mag nog niet.

Het kabinet heeft ook een stappenplan voor de komende maanden gepresenteerd. Uit dit plan blijkt dat de binnensporten pas per 1 september toegestaan worden. Dit geldt dus ook voor Docos.

Het bestuur hoopt dat we mogelijk eerder weer in de zaal terecht kunnen. Op dit moment moeten we echter afwachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Wellicht als deze verruiming positief uitpakt, dat het kabinet besluit om de binnensport eerder toe te staan.

In deze tijd zit het bestuur niet stil. We zijn met verschillende activiteiten bezig waaronder: 

Eén van de eerste zaken die het bestuur in september gaat organiseren is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Jullie kunnen vast donderdag 10 september 2020 in jullie agenda hiervoor vrijhouden. Momenteel is het bestuur begonnen met de voorbereiding hiervan door het schrijven van het jaarverslag, bijwerken van het meerjarenplan en opstellen van het jaarplan voor het komende verenigingsjaar.

Bij het bepalen van de kantinevoorraad voor het financieel jaarverslag zijn we er achter gekomen dat bijna al onze artikelen over de uiterste verkoopdatum gaan, zeker als Docos pas per 1 september weer open mag gaan. Wij willen jullie de mogelijkheid bieden om deze tegen inkoopprijs over te nemen. Middels een apart bericht zullen wij aangeven hoe jullie je kunnen melden als hierin je geïnteresseerd bent.

Ik wil deze mail eindigen met positief nieuws:

Ons lid Ria van Cassel is als lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd onder andere vanwege haar vrijwilligerswerk voor Docos tafeltennis, Libertas en de Leonarduskerk. Namens de vereniging heb ik haar persoonlijk gefeliciteerd en een mooie bos bloemen gebracht. Vanaf deze plek wil ik Ria nogmaals van harte feliciteren.

Tot slot wens ik iedereen een blijvende goede gezondheid toe en hopelijk snel weer tafeltennisplezier.

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Veijgen, voorzitter

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht