Nieuwsbrief september 2020

17-09-2020

Wij genieten nog van de laatste zomerse dagen terwijl het nieuwe competitieseizoen inmiddels is begonnen. Sommige Docos-teams hebben hun eerste wedstrijd al gespeeld.

De afgelopen maanden is er veel gebeurd bij Docos. We hebben in het hele gebouw diverse Coronamaatregelen getroffen zodat iedereen zo veilig mogelijk zijn favoriete sport kan beoefenen. Van de leden die al bij Docos geweest zijn, ontvangen we complimenten voor hoe we alles geregeld hebben. Meer over de Coronamaatregelen en ‑adviezen verderop in deze nieuwsbrief.

Wij zijn gestart met groot onderhoud van het clubgebouw. Drie vrijwilligers, Shahab Davoudi, Harry Bultema en Ferry Veijgen, zijn elke dag druk bezig. Het is een grote klus die hard nodig is. Momenteel ligt de nadruk vooral op de buitenkant van het gebouw. Ze zijn oude verflagen aan het verwijderen, slechte plekken aan het repareren, aan het schuren en verven. Tevens is één van de ventilatoren in de speelzaal volledig gereviseerd. Die is nu een stuk stiller.

Door alle perikelen rondom Corona is het ons nog niet gelukt om de Algemene ledenvergadering (ALV) voldoende goed voor te bereiden. Wij gaan daarom de ALV uitstellen. De nieuwe datum kun je in deze nieuwsbrief vinden.

De NTTB heeft vanwege Corona het nodige aan de spelregels aangepast. In de seniorencompetitie hoef je niet meer van speelhelft te wisselen, maar het mag wel. Spreek voor aanvang van je wedstrijd met je tegenstander af wat je doet, zodat je niet voor een verrassing staat. Daarnaast zijn er bij onze seniorenwedstrijden geen dubbelwedstrijden meer. In het stukje over de competitie kun je hier meer over lezen. Kijk in ieder geval naar de oplossing in de duo-competitie, als je daarin speelt.

Naast deze onderwerpen tref je in deze nieuwsbrief informatie aan over hoe je de bardiensten in deze Corona-tijd verlopen en hoe we de zaalwachten georganiseerd hebben.

De NTTB heeft een nieuwe app voor alle NTTB-leden uitgebracht. Met deze app kun je ook de uitslagen van de competitiewedstrijden direct invoeren in de competitie-administratie. Je hoeft dan niet meer naar NAS te gaan. In deze app staat tevens je ledenpas. Voordat je de NTTB-App kunt gebruiken, moet je Docos toestemming geven om jouw emailadres aan de NTTB door te geven. Dit kun je via een speciale pagina op de Docos-website doen.

Bij de trainingen gaat ook het nodige veranderen. Er is een nieuwe training voor de jeugd op maandagavond en de jeugdtraining op woensdag is komen te vervallen. Verder is er een trainingsgroep van start gegaan met de sterkste spelers van de vereniging.

Al met al belooft dit een bijzonder seizoen te worden met veel veranderingen. Ik wens iedereen een bijzonder goed seizoen toe. Ik hoop dat iedereen gezond blijft. Tot slot wens ik je veel plezier toe bij het lezen van deze Docos-nieuwbrief.

Sebastiaan Veijgen
Voorzitter Docos tafeltennis
Email: voorzitter@docostafeltennis.nl

ALV

Als eerste maar even over de ALV. In de vorige nieuwsbrief hadden wij aangekondigd dat de ALV op 11 september 2020 zou plaatsvinden. Helaas is het ons niet gelukt om die datum te halen. Op de website heb je vast al wel gezien dat we de ALV uitgesteld hebben. De nieuwe datum is donderdag 29 oktober 2020, aanvang 20:00 uur in ons clubgebouw.

Coronamaatregelen en -adviezen

Sinds 1 juli jongstleden mochten wij weer in ons clubgebouw gaan spelen. Verschillende leden zijn al geweest en hebben al kunnen zien hoe wij diverse maatregelen genomen hebben. Echter er is nog een groep leden die nog niet bij Docos geweest is. Schroom niet, maar kom een keertje langs.

We hebben er alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te maken bij Docos, zoals je op onderstaande foto's kunt zien:

 

In de zaal staan op dit moment veel minder tafels opgesteld. Daardoor is er veel meer ruimte. Ook in de kantine staat alles een stuk ruimer opgesteld. Wij proberen er voor te zorgen dat iedereen de 1,5 meter afstand in acht kan nemen.

De kleedkamers zijn afgesloten, dus zorg dat je in sportkleding naar het clubgebouw komt. Informeer ook je tegenstanders hierover. Er kan niet gedoucht worden.

Het bestuur heeft een Coronaprotocol opgesteld, waaraan iedereen zich binnen het clubgebouw moet houden. Dit protocol staat op de website en hangt tevens in de kantine.

Hieronder zal ik de belangrijkste regels herhalen.

Ik verzoek iedereen met klem om zich aan de algemene coronaregels te houden:

Bij binnenkomst tref je een tafel aan om je in te schrijven:

Voor de zaal en het sporten hanteren wij de regels en adviezen zoals die gelden voor de binnensport:

Voor de kantine gelden strengere regels, namelijk de regels voor horeca:

Competitie

Deze week gaat de competitie weer van start. Vanwege Corona heeft de NTTB enkele spelregels aangepast en enkele adviezen afgegeven. De belangrijkste daarvan zijn:

Zoals ik al eerder gemeld heb, gaan wij een afhangbord in de zaal plaatsen waarop je kunt zien welke tafels gereserveerd zijn. Hier staat aangegeven welke tafels gereserveerd zijn voor de competitie. Gebruik alleen deze tafels. De andere tafels zijn gereserveerd voor trainingen of andere activiteiten. Dit is voornamelijk het geval op dinsdag- en donderdagavond.

Teamlijst

In verband met de privacywetgeving heeft het bestuur besloten om de teamlijst voortaan zonder telefoonnummers op de website te plaatsen.

In plaats daarvan stuurt wedstrijdsecretaris Stijn van Cuijk aan alle competitiespelers deze teamlijst toe, zodat iedereen elkaar kan bereiken als er een invaller nodig is, als je gezamenlijk wilt trainen of andere activiteiten wilt ondernemen.

Heb je als competitiespeler deze lijst nog niet ontvangen? Neem dan even contact op met Stijn via het volgende emailadres: wedstrijdsecretaris@docostafeltennis.nl.

Bardiensten en zaalwachten

Wij hebben de teams weer ingedeeld voor bardiensten. Het overzicht van de bardiensten staat op de website onder het kopje Competitie bij Bardiensten.

We vragen aan alle teams om minimaal met twee personen deze bardienst verzorgen. Maximaal één persoon mag achter de bar staan om drankjes in te schenken. De andere persoon loopt rond als zaalwacht en zorgt dat iedereen in het gebouw het coronaprotocol volgt. Daarnaast kan deze persoon later op de avond de keukendienst draaien of wisselen met de barman.

Nog beter is het als je met zijn drieën bent, dan staat er één in de keuken, één achter de bar en één is de zaalwacht.

Daarnaast kunnen eventueel aanwezige bestuursleden of trainers optreden als extra zaalwacht.

NTTB App

De NTTB heeft een nieuwe app gemaakt voor alle leden van de NTTB. In deze nieuwe app tref je veel informatie aan over de competitie en toernooien en staat tevens je lidmaatschapspas voor de NTTB.

De meesten van jullie kennen wel de TT-App, waar je uitslagen van wedstrijden in kunt bijhouden. De NTTB heeft deze functionaliteit in de eigen NTTB-App gezet. Een bijkomend voordeel van de NTTB-App is dat de uitslagen rechtstreeks in de NTTB-administratie (NAS) komen te staan. Je hoeft dus niet meer apart de uitslagen in te voeren in de computer in de kantine. Het invullen van uitslagen via de NTTB-App is nog wel een proef, dus je moet de uitslagen nog steeds op papier vastleggen. Denk er ook aan om na de wedstrijd het originele wedstrijdformulier in de copy-bus naast de bar stoppen.

Om gebruik te maken van de NTTB-App moet Docos jouw emailadres doorgeven aan de NTTB om in te kunnen loggen. Vanwege de privacywetgeving geeft Docos jouw emailadres zonder toestemming nooit door aan een derde partij (zoals de NTTB). Op dit moment weet de NTTB dus voor de meeste leden niet het emailadres.

Als je gebruik wilt maken van de NTTB-App, dan moet Docos jouw emailadres doorgeven aan de NTTB. Via de Docos-website kun je aangeven dat je de NTTB-App wilt gebruiken onder het kopje Ledenadministratie bij NTTB-App. Docos zal dan jouw emailadres in het administratiesysteem van de NTTB zetten, waarna je zelf de toegang kunt activeren.

Nog een kleine waarschuwing: Docos kan niet voorkomen dat de NTTB je ongewenst informatie gaat sturen van de NTTB of andere partijen waarmee de NTTB samenwerkt. In de NTTB-App zit een privacy-optie waarmee je zelf je privacy-instellingen bij de NTTB kunt beheren. Wij adviseren je om deze goed in te stellen. Let goed op bij het instellen, want de NTTB gaat erg makkelijk om met je gegevens naar derden, zo hebben wij gemerkt.

Trainingen

Sommigen van jullie hebben het vast al wel gezien. We zijn gestart met een nieuwe trainingsgroep met de sterkste spelers van onze vereniging. De training is bestemd voor spelers met een ELO-rating van 1400 punten of hoger. Spelers met een rating van 1350 en hoger trainen mogen meetrainen als aspirant-lid en moeten boven de 1400 punten komen om in deze groep te blijven. Deze groep traint drie keer in de week op dinsdag- en donderdagavond en op zondagochtend.

Peter Milikan is gestopt met het verzorgen van de trainingen op de woensdag. Kento, Fadil en Sebastiaan nemen de seniorentraining over. Zij zullen per toerbeurt deze training verzorgen. Deze training is bestemd voor spelers met een ELO-rating van 950 en hoger. We hebben ook de trainingstijden aangepast van 20:00 uur tot 21:30 uur.

Daarnaast geeft Fadil voor de senioren van de lagere competitie-teams en de recreanten training op dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur.

Voor de jeugd geeft Kento training op maandagavond van 18:00 tot 19:15 uur. De training op de vrijdag blijft van 18:00 uur tot 19:15 uur. De woensdagtraining voor de jeugd vervalt.

Als je na het lezen vragen hebt over de inhoud van de nieuwsbrief, spreek dan één van de bestuursleden aan of stuur een mail naar mij.

Sebastiaan Veijgen
Voorzitter Docos tafeltennis
Email: voorzitter@docostafeltennis.nl

Bericht geplaatst door: Sebastiaan Veijgen.

Naar berichtenoverzicht