Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommmissie is een commissie die door de Algemene ledenvergadering is ingesteld.

Leden

Manfred Vastenburg, Sam Anes, Gert-Michiel de Niet (reserve-lid)

Taken

De kascontrolecommissie onderzoekt de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het door het bestuur gevoerde financieel beleid en legt daarvan verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Laatst gewijzigd: 24-01-2023 door Ferry Veijgen.