Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep is een commissie die door de Algemene ledenvergadering is ingesteld.

Leden

Loes Kok, Wim Jägers, Wim Vreeburg, Yolanda Bloemen

Taken

Behandelen van ingestelde beroepen tegen bestuursbeslissingen.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 22-07-2023 door Sebastiaan Veijgen.